Gmina Wisznice LIDEREM Powiatu Bialskiego i IV gminą w Województwie

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie już po raz kolejny przyznała wyróżnienia i nagrody samorządom województwa Lubelskiego w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2023.

Wyniki Rankingu zostały ogłoszone podczas uroczystej Gali w dniu 30 listopada 2023 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie, na której gościł Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan. Gmina Wisznice otrzymała tytuł LIDERA Powiatu Bialskiego, zajmując tym samym IV pozycję w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2023. Oba wyróżnienia na gali odebrał Wójt Gminy.

Serdecznie dziękujemy za docenienie pracy samorządu Gminy Wisznice.

Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy w woj. lubelskim jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Intencją organizatorów jest aby coroczny Ranking Gmin Lubelszczyzny był przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzającym do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. 

 

 

Zdjęcia: UG Wisznice

sponsorzy