Ogłoszenie o możliwości wynajęcia lokalu socjalnego przy ul. Polnej 14

Wójt Gminy Wisznice ogłasza możliwość wynajęcia lokalu socjalnego na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy Wisznice. Lokal socjalny do wynajęcia znajduje się w Wisznicach przy ul. Polnej 14.

Powierzchnia lokalu wynosi 47, 73 m2. W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: wiatrołap, korytarz, aneks kuchenny, pokój dzienny i jadalnia, łazienka dla osób niepełnosprawnych, pokój. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania opłat we własnym zakresie za świadczenia związane z eksploatacją lokalu, w tym: opłata za energię elektryczną, opłata za pobór wody, opłata za wywóz nieczystości stałych.

Wniosek o wynajem wyżej wymienionego lokalu socjalnego należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Wisznice. Druk wniosku można pobrać poniżej

WNIOSEK O WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO Z ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH GMINY WISZNICE

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZA OKRES PEŁNYCH TRZECH MIESIĘCY KALENDARZOWYCH POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Gminie Wisznice lub pobliskich gminach

 

sponsorzy