Remont mostu Wisznice-Wygoda - Informacja

Urząd Gminy Wisznice informuje, że prace budowlane na moście zostały zakończone. Obecnie, zgodnie z zawartą umową, wykonawca wystąpił do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Przybliżony termin uzyskania decyzji to 30.11.2023 r.

sponsorzy