Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach informuje, że trwają zapisy na żywność w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach informuje, że trwają zapisy na pomoc żywnościową w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Więcej informacji będą udzielać pracownicy socjalni , w godzinach pracy Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30.

 

Dodatkowe informację umieszczone są na stronie internetowej  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na- pomoc- zywnosciowa-2021-2027

 

sponsorzy