GMINA WISZNICE zdobyła IV miejsce w kraju w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA

Bardzo miło nam poinformować, że GMINA WISZNICE zdobyła IV miejsce w kraju w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA w kategorii GMINY WIEJSKIE „Społeczny Sukces Kadencji 2018–2023”. Zdobyte wyróżnienie zostało wręczone Wójtowi Gminy Wisznice Piotrowi Draganowi 12.10.2023 przez redaktora naczelnego PST Wspólnota Janusza Króla podczas tegorocznego - XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

Ranking Sukces Kadencji 2017–2022 autorstwa prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. nimi: Pod uwagę wzięliśmy lata 2017–2022, ponieważ rok 2017 był ostatnim pełnym rokiem poprzedniej kadencji – analizując zmiany, jakie zaszły w każdej jednostce samorządowej przez pięć lat, najlepiej odnieść się do tego właśnie roku.

Ranking Społeczny Sukces Kadencji powstał na podstawie następujących kryteriów:

  • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku (średnia z egzaminu z j. polskiego i matematyki w sesji głównej)
  • Zmiana odsetka dzieci w wieku 1-3 lat objętych opieką żłobkową w latach 2016-2021 (dane obejmują także kluby dziecięce, a także dzieci w wieku 3 lata i młodsze w przedszkolach, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych)
  • Liczba mieszkań komunalnych oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców w latach 2018-2022
  • Wydatki budżetowe ponoszone na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005), ochronę gleby i wód podziemnych (rozdział 90006), zmniejszenie hałasu i wibracji (rozdział 90007) oraz ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu (rozdział 90008) (suma z lat 2018-2022 w przeliczeniu na mieszkańca)
  • Dopłaty do kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego ponoszonych przez budżety samorządowe w przeliczeniu na mieszkańca (suma z lat 2018-2022) (uwaga: wskaźnik został uwzględniony tylko w kategorii miast wojewódzkich i innych miast na prawach powiatu).

Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie!

Zdjęcia: UG Wisznice

 

sponsorzy