Nowy QUAD dla OSP Wisznice

13 października w Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim odbyła się uroczystość przekazania pojazdów typu quad wraz z przyczepką. Pojazdy zostały zakupione dzięki staraniom Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w ramach projektu "Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych" realizowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Jeden z quadów został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Wisznicach.

Wartość przekazanego sprzętu wraz z przyczepką do transportu to 80 600, 00 zł. Serdecznie dziękujemy!

Zdjęcia: UG Wisznice

 

 

sponsorzy