81 rocznica likwidacji getta w Wisznicach

Rok temu 27 września obchodziliśmy uroczystość 80 rocznicy likwidacji getta w Wisznicach, była to okazja do odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej ofiarom tej straszliwej zbrodni. W tym roku przy pamiątkowej tablicy zebraliśmy się 26 września, by złożyć kwiaty i zapalić symboliczny znicz. Razem z przedstawicielami samorządu Gminy Wisznice obecni byli wyjątkowi goście - Pan Stefan Makaruk, którego mama Pani Helena Makaruk ocalała z wisznickiego getta dzięki pomocy rodziny Władyczuków z Wisznic. Pan Stefan Wisznice tym razem odwiedził ze swoją najbliższą rodziną.
 

Getto w Wisznicach utworzono w 1940 roku. Przebywało w nim ponad 2 tysiące Żydów, głównie z Wisznic i okolic, a także z Mławy. Likwidacja getta rozpoczęła się w sierpniu 1942 roku. Żydzi z getta trafili do obozu zagłady w Treblince. 

– W getcie były straszne warunki. Przecież tam nie było studni, była jedynie sadzawka – mówi historyk i współinicjator dzisiejszych uroczystości, Tadeusz Doroszuk. – Na terenie getta był tylko jeden publiczny szalet. Wiemy, że domów było kilkanaście. Po przyjeździe Żydów z Mławy, kiedy ich liczba wzrosła do blisko 2 tysięcy, sytuacja żywnościowa stała się dramatyczna (wypowiedź dla Radia Lublin - 27.09.2022).

Wisznice Żydzi zamieszkiwali od połowy XVII wieku.

 

Zdjęcia: UG Wisznice

 

sponsorzy