NOWY DYREKTOR GOKiO WISZNICE

Wójt Gminy Wisznice informuje, iż w dniu 5 września 2023 r. stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach objęła Pani Jolanta Bazylczuk. Pani Jolanta spełniła kryterium określone w ogłoszeniu o konkursie na w/w stanowisko. Na postawie złożonych dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa uznała, że wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania niezbędne oraz posiada predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na w/w stanowisku. Pani Jolanta jest długoletnim pracownikiem GOKiO Wisznice i doskonale zna pracę w naszym ośrodku kultury.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w prowadzeniu Gminnego Ośrodka Kultury.

sponsorzy