Otwarty konkurs na wybór partnera/partnerów do opracowania i realizacji projektu pt. „Moje miejsce – zwiększanie spójności społecznej na obszarze gminy Wisznice”

Otwarty konkurs na wybór partnera/partnerów do opracowania i realizacji projektu
pt.
„Moje miejsce – zwiększanie spójności społecznej na obszarze gminy Wisznice” przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne (typ projektu nr 3) Priorytetu VIII Zwiększanie spójności społecznej. Konkurs otwarty nr FELU.08.05-IZ.00-002/23.

ogłoszenie oraz dokumenty do konkursu >>>>>

sponsorzy