Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach Sp. z o.o. informuje o planowanym w dniach od 29.08.2023r do 12.09.2023r okresowym przeglądzie hydrantów

Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach Sp. z o.o. informuje o planowanym w dniach od 29.08.2023r do 12.09.2023r okresowym przeglądzie hydrantów p.poż zamontowanych na sieci wodociągowej na terenie gminy Wisznice , zasilanej z ujęcia wody w Wisznicach i Horodyszczu. Sprawdzenie działania hydrantu będzie polegało między innymi na jego otwarciu i wypływie wody. Wypływ wody będzie kontynuowany do czasu wypłukania z sieci zgromadzonych osadów i uzyskania wody wolnej od zmętnień.

 

Jednocześnie informujemy, iż w tych dniach dostarczana woda będzie o dobrej jakości, może wystąpić przejściowy spadek ciśnienia oraz lokalnie nieznaczne zmętnienie wody.

 

Płukanie sieci będziemy wykonywali w następującej kolejności:

  1. Ze stacji uzdatniania wody w Horodyszczu - Horodyszcze , Polubicze WI, Polubicze W II, Polubicze Dworskie , Łyniew , Marylin, Dołholiska , Rataj ewicze.
  2. Ze stacji uzdatniania wody w Wisznicach - Wisznice, Wisznice Kol., Curyn, Rowiny, Małgorzacin, Wygoda , Dubica Dolna , Dubica Górna.

 

O szczegółowym , bieżącym planie prac będą informowani w przeddzień sołtysi poszczególnych sołectw.

 

O ewentualnych problemach prosimy informować Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach Sp. z o.o.

 

tel. 83 3782130, kom.509264642

sponsorzy