29 MAJA - DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY

Z okazji obchodzonego 29 maja Dnia Działacza Kultury pragniemy przekazać Wszystkim Pracownikom Instytucji Kultury oraz Twórcom i Animatorom życia kulturalnego najlepsze życzenia! Szczególne życzenia oraz wyrazy uznania przesyłamy pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach. Dziękujemy za waszą pracę jaką wykonujecie na rzecz wszystkich mieszkańców Gminy Wisznice, dziękujemy za zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju kultury lokalnej oraz wkład w krzewienie tradycji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Życzymy niesłabnącego zapału do podejmowania nowych wyzwań. Niech kolejne lata obfitują w liczne sukcesy, niosą satysfakcję z dobrze wykonywanych zadań oraz będą szczęśliwe zarówno pod względem osobistym, jak i zawodowym.
 
 
                                                                                         Wójt Gminy Wisznice   
                                                                                               Piotr Dragan 
                                                                                  wraz z pracownikami UG Wisznice                                                                  
 

sponsorzy