Ogłoszenie Wójta Gminy Wisznice

Wójt Gminy Wisznice informuje wnioskodawców oraz wszystkich mieszkańców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w dwóch miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (z 2003 roku oraz z 2011 roku) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 31 maja  2023 r. do 21 czerwca 2023 r. Ze zmianami planu można zapoznać się w godzinach od 800 do 1500 w siedzibie Urzędu Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21 - 580 Wisznice, pokój nr 208 jak również na stronach internetowych Urzędu Gminy Wisznice https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami z udziałem planisty odbędzie się w dniu  12 czerwca  2023 r. od godziny 1000 do godziny 1400 w Urzędzie Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21 - 580 Wisznice pokój nr 101 /sala konferencyjna/. Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Wójta Gminy Wisznice, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2023 r.

 

sponsorzy