Rozpoczęcie prac modernizacyjnych mostu przez rzekę Zielawę w Wygodzie

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców gminy Wisznice dzięki inwestycjom w infrastruktury drogowe" dofinansowanego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład od dnia 15 maja br. planowane jest rozpoczęcie prac modernizacyjnych mostu przez rzekę Zielawę wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej 101253L Wisznice-Horodyszcze od km 0+177,00 do km 0+255,00 w m. Wisznice. Zadanie to obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu oraz budowę nowego. Szacujemy, iż prace w tym zakresie potrwają ponad 4 miesiące. W związku z powyższym droga łącząca Wygodę z Wisznicami będzie całkowicie zamknięta.

 

sponsorzy