INFORMACJA DO ROLNIKÓW W SPRAWIE STOSOWANIA OPRYSKÓW

Wiosna to czas kwitnienia roślin uprawnych i dzikorosnących oraz związanego z tym procesu zapylania przez pszczoły i inne owady. W praktyce rolniczej i ogrodniczej jest to okres intensywnych prac, w tym przeprowadzania przez rolników wielu zabiegów związanych z ochroną roślin. Należy nadmienić, że stosowanie środków ochrony roślin z zachowaniem zasad bezpieczeństwa nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Wymaga to jednak wiedzy, doświadczenia i ostrożności ze strony osób wykonujących te zabiegi. W związku z powyższym publikujemy do wiadomości mieszkańców gminy komunikaty: „Chroniąc rośliny - pamiętajmy o pszczołach" oraz „Weryfikacja opryskiwaczy" opracowane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.

Urząd Gminy Wisznice wyraża nadzieję, że rolnicy z terenu Gminy Wisznice odpowiedzialnie podejdą to tematu zasad i ich przestrzegania zawartych w załączonych komunikatach, co pozwoli cieszyć się obfitymi plonami, zaś mieszkańcom regionu umożliwi korzystanie ze zdrowej żywności pozbawionej pozostałości środków ochrony roślin. Ponadto przyczyni się do zapewnienia rozwoju pszczelarstwa w naszym regionie oraz do zachowania bioróżnorodności istniejącej na Lubelszczyźnie.

KOMUNIKAT „Chroniąc rośliny - pamiętajmy o pszczołach"

KOMUNIKAT „Weryfikacja opryskiwaczy"

sponsorzy