ZEBRANIA SOŁECKIE 2023

Wójt Gminy Wisznice oraz Sołtysi Sołectw zawiadamiają, że zebrania sołeckie z mieszkańcami gminy Wisznice odbędą się według następującego harmonogramu:

 

 

 

 

sponsorzy