Ogłoszenie Wójta Gminy Wisznice z 08.03.2022

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) i uchwały nr XXXIX/303/2022 Rady Gminy Wisznice z dnia 30 listopada 2022r. ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2022r.  zadań publicznych  dofinansowanych z budżetu Gminy Wisznice oraz budżetu państwa.

1. Organizowanie imprez sportowych na terenie Gminy Wisznice

2. Utrzymanie stadionu wraz z budynkiem socjalno-administracyjnym

3.Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

sponsorzy