NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ" Z TERENU GMINY WISZNICE

Wójt Gminy Wisznice informuje, że rolnicy z terenu Gminy Wisznice zainteresowani odbiorem odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag. powinni złożyć w Urzędzie Gminy Wisznice do dnia 28 lutego 2023 r. wniosek o ilości odpadów zgromadzonych i przewidzianych do wytworzenia w gospodarstwie.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady przewidziane w ramach programu z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę, ponieważ kwota dofinansowania nie przewiduje kosztów odbioru odpadów bezpośrednio z gospodarstwa

sponsorzy