Rozporządzenie porządkowe Nr 19 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2022 r.

Urząd Gminy Wisznice przekazuje do wiadomości publicznej Rozporządzenie porządkowe Nr 19 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. Jednocześnie przypominamy, że używanie wyrobów pirotechnicznych możliwe jest jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia - jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władze rodzicielską lub opiekę. Apelujemy o zachowanie bezpieczeństwa z myślą o wspólnym dobru.

Poniżej treść Rozporządzenia porządkowego Nr 19 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2022 r.

Pełna treść rozporządzenia

 

sponsorzy