DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

21 listopada w Polsce obchodzi się Dzień Pracownika Socjalnego. To święto wyraża uznanie dla pracy wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Święto jest obchodzone na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r.

                          

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim pracownikom społecznym serdeczne życzenia, a także wyrazy uznania za zaangażowanie, trud i wysiłek oraz wyzwania z jakimi się spotykacie każdego dnia. Jak istotna jest Wasza praca wybitnie pokazał nam czas pandemii. Szczególne życzenia oraz ciepłe myśli przesyłamy pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wisznicach, pracownikom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wisznicach oraz pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach. Dziękujemy za Waszą ciężką pracę! Życzymy, aby niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, przynosiło Wam radość i satysfakcję, a także zdrowia i niespożytych sił do realizacji wytyczonych celów.

Życzenia składają, Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan wraz z pracownikami Urzędu Gminy.

sponsorzy