Wysokie miejsce Gminy Wisznice w rankingu WSPÓLNOTY

Kolejny budżet wieloletni Unii Europejskiej skończył się w 2020 roku, ale zgodnie z obowiązującymi regułami środki mogą być wydawane jeszcze w kolejnych latach. Dwutygodnik WSPÓLNOTA - pismo samorządowe posługując się danymi ze sprawozdań budżetowych o faktycznie poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego wydatkach, a nie zestawieniami umów zawartych na realizację kolejnych projektów, utworzyło ranking wykorzystania środków UE przez samorządy w latach 2014-2021. Wydatki z budżetu 2014–2020 będą jeszcze pojawiać się w kolejnych sprawozdaniach samorządów, tych dotyczących roku 2022. Niemniej jednak dane, które przekazuje WSPÓLNOTA, to już końcówka tej bardzo szczodrej dla Polski perspektywy finansowej, prezentowane zestawienia mają zatem charakter zbliżony do podsumowania całego siedmioletniego okresu.

Dlaczego o tym mówimy? Przygotowany przez WSPÓLNOTĘ ranking podzielony został na kategorie, jedną z nich jest kat. GMINY WIEJSKIE. W tym przedziale Gmina Wisznice uplasowała się na bardzo wysokim 11 miejscu! Warto zaznaczyć, że ranking obejmuje 1523 gminy wiejskie. Niewątpliwie jest to efekt dobrej współpracy pomiędzy Radą Gminy Wisznice, Wójtem Gminy oraz pracownikami Urzędu Gminy.

Chcielibyśmy złożyć gratulację naszym sąsiednim samorządom Gminie Rossosz oraz Gminie Jabłoń, które w w/w rankingu uplasowały się nad Gminą Wisznice. Gmina Rossosz zajęła 8 miejsce, natomiast Gmina Jabłoń 10. Ranking potwierdza, że Dolina Zielawy to silne samorządy i silne partnerstwo! Gratulacje!

 

 

3
Środki UE 2014–2021
ranking
ne zestawienia mają zatem charak-
ter zbliżony do podsumowania całego
siedmioletniego okresu.

sponsorzy