Akcja poboru krwi w Wisznicach

Urząd Gminy Wisznice zachęca do włączenia się w akcję krwiodawstwa. Liceum Ogólnokształcące im. Władysław Zawadzkiego wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oraz Oddziałem Terenowym RCKiK w Białej Podlaskiej organizuje akcję poboru krwi w Wisznicach. 21 listopada przy ul. Rynek, obok parku w centrum Wisznic będzie można podzielić się najcenniejszym darem, jakim jest krew.
 
Rejestracja krwiodawców będzie prowadzona w godzinach 9.00 – 13.00 Pamiętaj! Twoja krew ratuje życie!
 

 

sponsorzy