UWAGA! GMINNE PUNKTY DYSTRYBUCJI PREPARATU ZE STABILNYM JODEM

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż w związku z działaniami wojennymi w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Ukrainie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o akcji zabezpieczenia dawki jodu dla obywateli Polski. 

Tabletki z Agencji Rezerw Strategicznych zawierające jodek potasu już trafiły do gminy, skąd, w razie potrzeby, będą przekazywane do punktów wydawania preparatu jodu, których na terenie gminy jest 6, zorganizowanych w wytypowanych szkołach oraz ośrodkach zdrowia.                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                             

GMINNE PUNKTY DYSTRYBUCJI PREPARATU ZE STABILNYM JODEM:

  • Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Wisznicach

Mieszkańcy miejscowości: Wisznice, Wygoda

  • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Curynie

Mieszkańcy miejscowości: Curyn, Dubica Dolna, Dubica Górna, Małgorzacin, Rowiny, Wisznice-Kolonia

  • Szkoła Podstawowa w Wisznicach

dzieci z klubu malucha, dzieci z przedszkola, uczniowie Szkoły Podstawowej w Wisznicach, młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach (punkt uruchomiony zostanie w przypadku kiedy zagrożenie wystąpi w czasie pracy placówek oświatowych)

  • Szkoła Podstawowa w Horodyszczu

Mieszkańcy miejscowości Horodyszcze

  • Szkoła Podstawowa w Polubiczach

Mieszkańcy miejscowości: Polubicze Wiejskie Pierwsze, Polubicze Wiejskie Drugie, Polubicze Dworskie

  • Szkoła Podstawowa w Dołholisce

Mieszkańcy miejscowości: Dołholiska, Łyniew, Marylin, Ratajewicze

Ewentualne przekazywanie mieszkańcom preparatu rozpocznie się dopiero po wydaniu przez władze centralne odpowiedniego rozporządzenia. Wtedy, w celu jak najszybszej dystrybucji, tabletki zostaną dostarczone do placówek oświatowych i ośrodków zdrowia, gdzie mieszkańcy będą mogli pobrać preparat.

Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia, dawkowanie tabletek jodku potasu o mocy 65 mg wygląda następująco:

Lp.

Wykaz osób

Wiek

Moc dawki - jednorazowo

Uwagi

1.

Noworodki i niemowlęta

Młodsze niż 1 miesiąc

1/4 tabletki

Odpowiednio cześć tabletki należy rozkruszyć w mleku matki i podać noworodkowi)

2.

Dzieci

Od 1 miesiąca do 3 lat

1/2 tabletki

Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub jakimkolwiek chłodnym płynem

3.

Dzieci

Od 3 do 12 lat

1 tabletka

Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub jakimkolwiek chłodnym płynem

4.

Dorośli i dzieci

Powyżej 12 lat

2 tabletki

Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub jakimkolwiek chłodnym płynem

5.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią

Każdy wiek

2 tabletki

Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub jakimkolwiek chłodnym płynem

Do tabletek z jodkiem potasu będzie dołączona ulotka zawierająca informację o dystrybucji oraz dawkowaniu preparatu. Przyjęcie tabletki ma zabezpieczyć organizm przed przyjęciem złego jodu na wypadek skażenia radiacyjnego.

Do wsparcia pracy w punktach dystrybucji zostaną skierowani pracownicy Urzędu Gminy Wisznice i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego terenu.

Na chwilę obecną z informacji, które przekazuje administracja rządowa, wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa

Na wypadek zagrożenia radiacyjnego informacja o konieczności udania się do punktu wydawania po tabletkę pojawi się na stronie internetowej Urzędu Gminy Wisznice tj. www.wisznice.pl, w mediach społecznościowych (FaceBook Gmina Wisznice) i wszelkich dostępnych kanałach.

Pamiętajmy! Przyjmowanie preparatu jodku potasu, w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie nie uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.

 

sponsorzy