Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach informuje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach informuje, iż rozpoczął przyjmowanie wniosków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w sprawie dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła;

-DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH WZÓR OPUBLIKOWANY W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 20 września 2022r. (Dz.U, poz.1974),

-DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH WZÓR OPUBLIKOWANY W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 20 września 2022r (Dz.u,poz.1976).

 

Wnioski dotyczą opału w postaci: drewna kawałkowego, peletu drzewnego, gazu i oleju opałowego, a w przypadku podmiotów wrażliwych także węgla.

 

 

Informacji szczegółowych udziela się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wisznicach i pod nr telefonu Ośrodka 83 3728442.

Wnioski  w formie papierowej dostępne są w siedzibie Ośrodka

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1, dalej zwanego: „RODO”) informuję, że:

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wisznice ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. +48 83 378 21 02 .
 2. 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 1 – 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022, poz. 1692) tj. w celu obsługi wniosku o przyznanie dodatku węglowego.
 4. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 6. 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 8. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 9. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 10. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 11. prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach prawem przewidzianych);
 12. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 13. 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, wynikającym z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022, poz. 1692), a ich niepodanie uniemożliwi realizację celów wynikających z tej ustawy, tj. przyznania dodatku węglowego.
 14. 9. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

sponsorzy