83 rocznica wybuchu II wojny światowej

83 lata temu, 1 września 1939 r., wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej.

Wczoraj delegacja samorządu Gminy Wisznice - Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan i Zastępca Wójta Gminy Wisznice Krzysztof Biełuszka z tej okazji złożyła kwiaty i zapaliła symboliczny znicz przy pomnikach pamięci w centrum Wisznic.

Cześć i chwała Bohaterom!

sponsorzy