PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ HORODYSZCZE-ŁYNIEW

Gmina Wisznice realizuje zadanie przebudowy drogi gminnej łączącej Horodyszcze z Łyniewem. Prace nad remontem drogi objęła firma PRD S.A. Piotr Horeglad z Białej Podlaskiej. Na odcinku drogi w miejscowości Horodyszcze oprócz nowej nawierzchni bitumicznej, zostanie ułożony chodnik, który prowadzić będzie aż do cmentarza. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z placu przebudowy drogi. 
 
 
 
 
 
 
sponsorzy