OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WISZNICE

Gmina Wisznice przygotowuje wniosek do PROW o dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, obejmujący montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy zainteresowani montażem oczyszczalni proszeni są o kontakt z Urzędem Gminy, osoba do kontaktu Tomasz Gębka pok. 209, tel. 83 378 20 33.

 

sponsorzy