Komisariat Policji w Wisznicach informuje

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI RATAJEWICZE

Komisariat Policji w Wisznicach informuje, że miejscowość Ratajewicze została objęta Planem Działania Priorytetowego w okresie 01.07.2022. do 31.12.2022 r. dotyczącym prawidłowego oznaczenia posesji tabliczkami z numerami porządkowymi. Informuję, że obowiązek prawidłowego oznaczenia w odpowiednim miejscu lub utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym spoczywa na właścicielu, administratorze, dozorcy bądź użytkowniku danej posesji. Zaniechanie umieszczenia tabliczki wiąże się z naruszeniem art. 64 §1 KW. Prawidłowe oznakowanie posesji ma ogromne znaczenie w szybkim dotarciu poszczególnych służb ratunkowych do osób potrzebujących pomocy, zwłaszcza w godzinach wieczorowo-nocnych. Nadmieniam, że w ramach Planu Działania Priorytetowego został zaplanowany szereg spotkań z mieszkańcami. Spotkania te będą się odbywały po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem sołtysem

 

 

OGŁOSZENIE >>>>>>>>>>>>

INFORMACJA >>>>>>>>>>>>

 

sponsorzy