Wójt Gminy Wisznice informuje o możliwości składania wniosków o wynajem lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych Gminy Wisznice położonych przy ul. Polnej

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wisznice

 

Wójt Gminy Wisznice informuje o możliwości składania wniosków o wynajem lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych Gminy Wisznice położonych przy ul. Polnej.

Wnioski wraz z załącznikami są dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej. Termin składania wniosków: od 03.08.2022 r. do 17.08.2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy.

 

WNIOSEK O WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO Z ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH GMINY WISZNICE

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZA OKRES PEŁNYCH TRZECH MIESIĘCY KALENDARZOWYCH POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Gminie Wisznice lub pobliskich gminach

 

sponsorzy