Ogłoszenie o likwidacji Zrzeszenia HOR-POL w Horodyszczu

Komisja Likwidacyjna Zrzeszenia Producentów Warzyw i Owoców „HOR-POL" z siedzibą w Horodyszczu podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1 z dnia 26 czerwca 2022r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zrzeszenia została otwarta likwidacja Zrzeszenia Producentów Warzyw i Owoców „HOR-POL" z siedzibą w Horodyszczu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zrzeszenia na likwidatorów wyznaczyło Michała Bartkowskiego, Dariusza Zająca, Janusza Sokołowskiego. W związku z powyższym wzywa się wszystkich wierzycieli, którzy mają jakiekolwiek roszczenia finansowe, majątkowe lub inne względem Zrzeszenia o zgłaszanie ich do likwidatorów.

Roszczenia należy zgłaszać pisemnie w terminie miesiąca od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 30 lipca 2022r." na adres Zrzeszenia w Horodyszczu - ul. Zamkowa 15, 21-580 Horodyszcze.

 

sponsorzy