„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice”

W kwietniu 2022 r. rozpoczęła się termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wisznicach im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach, w ramach inwestycji przewidziano następujące usprawnienia termomodernizacyjne:modernizacja instalacji c.o. (w podstawówce oraz hali sportowej), docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie płyty warstwowej nad salą, docieplenie stropu nad łącznikiem, wymiana drzwi, wymiana stolarki okiennej zewnętrznej, wymiana oświetlenia wewnętrznego w sali gimnastycznej, instalacja fotowoltaiczna PV 15,36 kWp.
 
Termomodernizacja możliwa jest dzięki realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice” w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Jest to jedno z czterech zadań założonych w projekcie. Pozostałe działania to:
 

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu ul. Rynek 6, przewidziano następujące usprawnienia termomodernizacyjne: *modernizacja instalacji c.o. , *docieplenie ściana zewnętrznych, * docieplenie stropu wewnętrznego izolowanego, * wymiana drzwi zewnętrznych, * wymiana okien zewnętrznych, * instalacja LED; * instalacja PV 7,68 kWp

2. Termomodernizacja OSP w Polubiczach Wiejskich Pierwszych nr budynku 90 przewidziano następujące usprawnienia termomodernizacyjne: * montaż pompy ciepła o mocy ok. 60 kW, *modernizacja instalacja c.o. (ok. 35 grzejników), * docieplenie stropu wewnętrznego nieizolowanego , * docieplenie stropu wewnętrznego izolowanego, *docieplenie ściany bez izolacji, *docieplenie ściany z izolacją, *docieplenie ściany z pustką powietrzną, * wymiana drzwi zewnętrznych, * wymiana stolarki drzwiowej na wrota garażowe, * wymiana stolarki okiennej zewnętrznej, *montaż instalacji LED, * montaż instalacji PV 5,12.

3. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wisznicach, ul. Rynek 35 przewidziano następujące usprawnienia termomodernizacyjne: *montaż pompy ciepła mocy 80kW; *montaż instalacji klimatyzacji, * montaż wentylacji mechanicznej, * montaż instalacji LED.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie ww. prac termomodernizacyjnych, których efektem będzie zwieszenie efektywności energetycznej budynków łącznie dla SP w Wisznicach, SP w Horodyszczu, OSP w Polubiczach Wiejskich oraz UG w Wisznicach o więcej niż 60% - 60,76%. Dodatkowo, przewiduje on wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii oraz zastosowanie instalacji OZE - instalacje pomp ciepła do potrzeb c.o. i instalacji fotowoltaicznych, w pełni dedykowanej potrzebom energetycznym budynków. Wariant zakłada umieszczenie w budynkach informacji o osiągniętym przez projekt efekcie ekologicznym. Dzięki realizacji wariantu w założonym kształcie nastąpi spadek emisji CO2 o więcej niż 30% oraz SO2 i NOx o więcej niż 10%.

Wartość Projektu: 5 120 241,21 zł.

Koszty kwalifikowane projektu: 4 190 846,51 zł.

Kwota dofinansowania: 3 635 798,31 zł.

 

sponsorzy