Oświadczenia w sprawie przyznania stypendium socjalnego dla uczniów

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż stypendium szkolne za okres styczeń – czerwiec 2022 r. będzie wypłacane w formie świadczenia pieniężnego po uprzednim dostarczeniu faktur/rachunków. W celu otrzymania stypendium szkolnego za okres styczeń – czerwiec 2022 należy złożyć oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji przyznającej stypendium.

Oświadczenie takie należy pobrać, wypełnić i złożyć do dnia 4 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy, w pokoju 201.

sponsorzy