231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Święto Konstytucji 3 maja jest wyjątkową uroczystością, która upamiętnia ważne w historii Polski wydarzenie. Uchwalona 3 maja 1791 roku uchwała stanowiła pierwszy tego typu dokument w Europie i drugi na świecie.

Konstytucja, uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zmieniła ona ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Oświaty w Wisznicach serdecznie zapraszamy na obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Program wydarzenia jest niezmienny od lat, prezentujemy go na poniższym plakacie zapowiadającym uroczystości. 

sponsorzy