82. rocznica Zbrodni Katyńskiej

12 kwietnia 2022 r. uczciliśmy pamięć zamordowanych w Katyniu, a wśród nich Kierownika Szkoły Podstawowej w Horodyszczu por. Stefana Lesiuka. Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji osób pomordowanych w Lasach Katyńskich w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Horodyszczu. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz pod pomnik przy szkole, gdzie złożono kwiaty upamiętniając postać Kierownika Szkoły. Dalsza część programu odbyła się w szkole, wzruszającą część artystyczną przedstawili uczniowie szkoły.

W 2007 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W tym samym roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłk. M. Pisarka w Radzyminie zrodziła się idea upamiętnienia ofiar NKWD poprzez sadzenie Dębów Pamięci. Ks. Józef Joniec, założyciel i prezes Stowarzyszenia „Parafiada”, nadał jej formę uniwersalnego  Programu edukacyjnego „Katyń... ocalić od zapomnienia". Program ten zyskał dużą popularność i w znaczący sposób przyczynił się do zachowania i przekazywania pamięci o znanych i nieznanych Obywatelach państwa polskiego,  niemal 22 tysiącach osób skrytobójczo zamordowanych i spoczywających w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni. Przed szkołami w Polsce zasadzone zostały liczne dęby w myśl zasady  - JEDEN DĄB, JEDNO NAZWISKO Z LISTY KATYŃSKIEJ, a współcześni uczniowie stali się w ten sposób ważnym ogniwem w łańcuchu pamięci przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Szkoła Podstawowa  im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu w 2011 r. przyłączyła się do programu, upamiętniając kierownika szkoły okresu przedwojennego porucznika Stefana Lesiuka i wymordowanych w lasach katyńskich. Przed budynkiem szkoły został posadzony „Dąb katyński”. W tegorocznym wystąpieniu Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Horodyszczu Danuta Kuchta powiedziała: „Ten wyjątkowy łańcuch nie może zostać przerwany, naszym wspólnym obowiązkiem jest kształtowanie w młodym pokoleniu miłości do Ojczyzny w oparciu o wiedzę historyczną i doświadczenie minionych pokoleń.”

Dziękujemy dyrekcji i całej społeczności szkolnej za coroczną inicjatywę upamiętniania zbrodni katyńskiej oraz za krzewienie tej pamięci w młodym pokoleniu.

G A L E R I A 

Zdjęcia: UG Wisznice 

 

sponsorzy