Spotkanie informacyjne Programu "Czyste Powietrze"

Wójt Gminy Wisznice zaprasza wszystkich Mieszkańców na spotkanie informacyjne Programu "Czyste Powietrze", które odbędzie się 31 marca 2022 r. o godz. 16 na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Wisznice.

Na spotkaniu dowiedzą się Państwo:

- kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze",

- jakie zadania mogą wchodzić w skład przedsięwzięć objętych Programem,

- jak złożyć wniosek o dofinansowanie oraz jakie dokumenty są potrzebne

do prawidłowego rozliczenia pozyskanego dofinansowania                  

-  o możliwościach skorzystania z innych Programów i ulgi termomodernizacyjnej.

Dodatkowo zostaną omówione zmiany w Programie, które weszły w życie 25 stycznia 2022 r. między innymi: nowy 90% poziom dofinansowania przedsięwzięcia w którym przewidziano do 69 tys. zł. maksymalnej dotacji oraz dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami programu „Czyste Powietrze”.

 

sponsorzy