DZIEŃ SOŁTYSA

Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan wraz z pracownikami Urzędu Gminy składają serdeczne życzenia wszystkim sołtysom sołectw Gminy Wisznice. Serdecznie dziękujemy za pracę i zaangażowanie na rzecz lokalnego społeczeństwa, życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności! 

sponsorzy