„Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w Gminie Wisznice”

Gmina Wisznice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w Gminie Wisznice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie Wsparcie wykorzystnia OZE.

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja kolektorów słonecznych (157 szt. instalacji), pieców na pellet (22 szt.), pieców zgazowujących drewno oraz ogniw fotowoltaicznych (14 szt.) oraz ogniw fotowoltaicznych (10 szt. instalacji). Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej i cieplnej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną oraz biomasą. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Grupą docelową są mieszkańcy gminy Wisznice (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety oraz w uzupełniających zapisach.

Koszt ogólny projektu: 2 640 822,00 zł

Wysokość przyznanego dofinansowania: 2 062 440,00 zł

Zdjęcie: UMWL

sponsorzy