Spotkanie organizacyjne Programu "Czyste Powietrze"

Wójt Gminy Wisznice zaprasza wszystkich zainteresowanych Mieszkańców na spotkanie organizacyjne Programu "Czyste Powietrze", które odbędzie się 21 grudnia o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Wisznice (sala konferencyjna).

Na spotkaniu dowiedzą się Państwo:

- kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze",

- jakie zadania mogą wchodzić w skład przedsięwzięć objętych Programem,

- jak złożyć wniosek o dofinansowanie,

- jakie dokumenty są potrzebne do prawidłowego rozliczenia uzyskanego dofinansowania

- o możliwościach korzystania z innych Programów: "Mój prąd" , "Agroenergia"  lub ulgi termomodernizacyjnej.

sponsorzy