KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WISZNICE

Wójt Gminy Wisznice informuje, iż w dniach 4-5 grudnia 2021 r. zostaną przeprowadzone ćwiczenia z zarządzania kryzysowego przez II Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej. Trening odbędzie się na terenie Gminy Wisznice, w związku z powyższym prosimy o zachowanie spokoju.  

 

sponsorzy