Dotacja w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" dla Gminy Wisznice

W Poniedziałek - 29 listopada 2021 r. w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin przekazał przedstawicielom samorządów z powiatu bialskiego promesy inwestycyjne oraz symboliczne czeki w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Wisznice otrzymała promesę o wartości 4 987 500 zł.

Pieniądze zostaną wykorzystane na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców gminy Wisznice. Inwestycja obejmuje: przebudowę mostu na rzece Zielawa o powierzchni ok. 200 m2 na obiekt o konstrukcji jednoprzęsłowej stalowo-betonowej z ciągiem pieszo-rowerowym oraz chodnikiem i przebudowę drogi gminnej nr 101246L w miejscowości Horodyszcze o długości 694 m oraz w miejscowości Łyniew o długości 785 m. Zakres prac: wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, budowa zjazdów, budowa odwodnienia, chodników. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców oraz wzrostu potencjału społeczno—gospodarczego gminy Wisznice.