WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Urząd Gminy Wisznice przypomina, iż 30 listopada br. upływa termin składania faktur rozliczeniowych, które będą podstawą do wypłacenia przyznanego przez Wójta Gminy Wisznice świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendium szkolne).
Faktury należy złożyć do ww. terminu w Urzędzie Gminy Wisznice w pokoju nr 206.
 
sponsorzy