Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Wisznicach informuje

Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Wisznicach, informuje o zakończeniu realizacji dostaw darów żywnościowych Podprogram 2020 – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa.

Wydano 7 t. 332 kg 400g, z pomocy skorzystało 171  beneficjentów, wydano 1020 szt paczek.

Z warsztatów edukacyjnych z zakresu zdrowego odżywiania skorzystało 36 beneficjentów oraz z warsztatów kulinarnych 36 beneficjentów.

 

sponsorzy