Nowy plac zabaw dla dzieci w parku w Wisznicach

W parku w Wisznicach powstał plac zabaw dla dzieci
Wraz z tą inwestycją, Wisznice zostały objęte monitoringiem, została przebudowana droga wewnętrzna z chodnikami w centrum Wisznic oraz powstała nowa wiata przystankowa. Na ukończeniu są prace remontowo-budowlane budynku w centrum Wisznic, w którym znajdą się mieszkania treningowe, gabinety rehabilitacyjne i sala kinowa.
Wszystko to w ramach projektu rewitalizacji, który realizujemy na terenie Gminy Wisznice.
 
 

 

sponsorzy