Budowa budynku socjalnego w Wisznicach

Trwają prace przy budowie od podstaw budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne. W budynku zlokalizowanych będzie 5 mieszkań socjalnych, dostosowanych do potrzeb osób z grup marginalizowanych, w tym osób niepełnosprawnych. Zagospodarowany również zostanie przyległy teren.
Projekt "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy Wisznice" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach RPO WL 2014-2020 oraz budżetu państwa.
 
 

 

sponsorzy