Trwają prace przy budowie budynku socjalnego na stadionie sportowym w Wisznicach

Budynek ten będzie pełnił funkcję zaplecza dla zawodników, w którym znajdą się m.in. szatnie, natryski oraz zaplecze dla pracowników obsługi. Dodatkową atrakcją jest rozbudowa o nowe pomieszczenia pełniące funkcję świetlicy, w której dzieci i młodzież będą mogły spędzać czas.
Wykonano 50% zaplanowanych robót, a zakończenie tej inwestycji przewidziane jest na grudzień 2021 r.
Działania jakie wpisują się w ramy projektu rewitalizacji to również: utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Curynie, przebudowa budynku w centrum Wisznic oraz budowa budynku socjalnego.
Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach RPO WL 2014-2020 oraz budżetu państwa.
 
 

 

sponsorzy