Gazetka uczestników warsztatów dziennikarskich w ramach projektu "modeLOWE Ośrodki Wiedzy i Edukacji"

Zapraszamy do zapoznania się z gazetką stworzoną przez mieszkańców Gminy Wisznice na warsztatach dziennikarskich, w ramach projektu modeLOWE Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych"

---> G A Z E T K A <---

 

sponsorzy