Harmonogram warsztatów w ramach projektu LOWE „ Nowe umiejętności – nowe możliwości”

 

Zapraszamy na kolejne warsztaty w ramach działań LOWE.

Chętne osoby zapraszamy do zapisów!

-> w GOKiO Wisznice u Pani Elżbiety Sokołowskiej,

-> w SP Wisznice u Pani Sylwii Szpruch-Koprianiuk.

Szczegóły poniżej

Warsztaty Termin Miejsce

Warsztaty plastyczne

„Tworzę więc jestem”

01.06.2021

godz. 18.00

(spotkanie organizacyjne)

GOKiO Wisznice, Pracownia Orange.

Warsztaty  tenisa ziemnego- zgłoszenia u Pana Tomasza Babkiewicza.

01.06.2021

godz. 18.00

(spotkanie organizacyjne)

Planowane zajęcia:

wtorki 16.30 -19.30

piątki 15.00 -18.00

soboty 15.30 -18.30

Boiska przy Szkole Podstawowej 

w Wisznicach

Zajęcia fitness

1 czerwca 2021

godz. 19.00

(spotkanie organizacyjne)

Świetlica w Łyniewie

Warsztaty obsługi programu Microsoft Office Excel

1 czerwca 2021

godz. 19.00

Szkoła Podstawowa w Horodyszczu
Warsztaty dziennikarskie

4 czerwca 2021r. 

godz. 16.00

(spotkanie organizacyjne)

Szkoła Podstawowa w Wisznicach

Warsztaty obsługi komputera – kurs podstawowy

4 czerwca 2021r.

godz. 17.00

(spotkanie organizacyjne)

Szkoła Podstawowa w Wisznicach

  

Warsztaty Termin Miejsce

Warsztaty kosmetyczne

8.06.2021, 18.06.2021

25.06.2021

GOKiO Wisznice

Wiejski Dom Kultury w Horodyszczu

Warsztaty makijażu

8.06.2021, 18.06.2021

25.06.2021

 
Warsztaty kierowania ruchem drogowym 08.06.2021 Wiejski Dom Kultury W Horodyszczu

 

Projekt „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II”
LOWE- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji- to nowy program realizowany w naszej gminie. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy naszego regionu będą mogli bezpłatnie podnosić swoje umiejętności i kompetencje.
Liderem projektu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola w Wisznicach . Projekt jest realizowany w partnerstwie z GOKiO Wisznice.
 
Projekt „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II" realizowanego przez: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" z siedzibą w Lublinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.
sponsorzy