Wojewódzkie spotkania z organizacjami obywatelskimi

Szanowni Państwo,

ZAPRASZAMY przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa lubelskiego.

Termin: 01.06.2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie zoom.

Chętnych prosimy o zgłoszenia poprzez: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY , do dnia 31 maja, do godz. 12:00. Po zarejestrowaniu dostaną Państwo link do spotkania.

POWITANIE I OTWARCIE SPOTKANIA:
- Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Członek Zarządu OFOP,
- Przedstawiciel Zarządu Województwa Lubelskiego,
- Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) ze strony pozarządowej,
- Justyna Ochędzan, Wiceprezes Zarządu Wspólnoty Roboczej związków Organizacji Socjalnych (WRZOS)
- Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)
- Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM)
- Karol Handzel, Sekretarz Zarządu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej (KIPR)
- Ryszard Szczygieł, Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (RDPP WL)
- Wojciech Dec, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), Członek Zarządu WRZOS
- Alicja Jankiewicz, Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON)
- Justyna Spryszak, przedstawicielka RDPP WL ze strony pozarządowej w Konwencie Wojewódzkich RDPP

1 SESJA TEMATYCZNA:
• Przedstawienie informacji o działalności krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.
• Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej RDPP – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych.
• Nowe wyzwania przed Konwentem Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.
- Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP,
- Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich RDPP, Członek Zarządu OFOP,
- dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu ds. Funduszy RDPP,
- Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska Zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej, Członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)
- Waldemar Weihs, Przewodniczący Zespołu ds. Komunikacji Społecznej RDPP, Członek Zarządu WRZOS, Członek Prezydium Konwentu WRDPP

2 SESJA TEMATYCZNA:
• Możliwości wykorzystania środków finansowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia?
• Zaangażowanie organizacji obywatelskich w tworzeniu i realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Umowy Partnerstwa z Unią Europejską.
- dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
- Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
- Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska Zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej, Członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)

3 SESJA TEMATYCZNA
• Stan przygotowania prac nad założeniami do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata: 2021-2027 (RPO WL) - wyzwania dla rozwoju regionu w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
• Działania podejmowane przez RDPP Województwa Lubelskiego.
- Przedstawiciel Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego
- Ryszard Szczygieł, Przewodniczący RDPP Województwa Lubelskiego
- Wojciech Dec, Prezes Zarządu FLOP, członek RDPP Województwa Lubelskiego

MODERATOR SPOTKANIA
- Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)

ORGANIZATORZY WYDARZENIA
Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w porozumieniu i we współpracy z:
• Radą Działalności Pożytku Publicznego,
• Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych,
• Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych,
• Polską Radą Organizacji Młodzieżowych,
• Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej,
z partnerami regionalnymi:
• Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego,
• Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,
• Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. 

sponsorzy