Zajęcia profilaktyczne i aktywizujące realizowane w ramach projektu "Usługi społeczne w Gminie Wisznice" pozostają ZAWIESZONE

sponsorzy