Stypendium szkolne za okres styczeń – czerwiec 2021 r.

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż stypendium szkolne za okres styczeń – czerwiec 2021 r. będzie wypłacane w formie świadczenia pieniężnego (nie dostarczamy faktur/rachunków).
 W celu otrzymania stypendium szkolnego za okres styczeń – czerwiec 2021 należy złożyć oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji przyznającej stypendium.
 Oświadczenie takie należy pobrać, wypełnić i złożyć do dnia 14 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy, w pokoju 206.
 

 

sponsorzy