Zajęcia profilaktyczne i aktywizujące projektu "Usługi społeczne w Gminie Wisznice" pozostają ZAWIESZONE do 9 kwietnia 2021 r.

sponsorzy